Vårtor

Vårta (verrucare)

b75b3a9d-5a6a-4dc1-a734-00fba8bde96f

Vårta – närbild

Vårtor är en virusinfektion som orsakas av Human Papilloma Virus (HPV). Vårtor smittar och kan lätt överföras till andra personer och till andra delar av kroppen. Man smittas vid beröring av vårtan eller indirekt av avstötta hudceller från vårtan som trivs bäst i varma och fuktiga miljöer.

Badhus, simhallar och gymnastiksalar är därför vanliga smittkällor. Vanligt att vårtor smittar inom familjen. Vårtor kan ömma men är kanske mest genant.

En vårtas utseende kan varieras. Vissa växer inåt, vilket är vanligast på fotsulorna. Några växer utåt och gör formen av ett blomkålshuvud. Vårtor kan försvinna av sig självt, men normalt tar det lång tid.

58871134-3659-4aa9-85af-c66ca221cbd9

Barn är mer benägna att få vårtor än vuxna. Detta beror främst på att barn inte har ett fullt utvecklat immunförsvar. Studier har visat att mer än1/3 av alla barn under 12 år drabbas av vårtor. Det är inte ovanligt att barn har flera vårtor.

En vårta är som mest smittsam när den är färsk. Gamla kroniska vårtor smittas endast i undantagsfall. Inkubationstiden är från 1 månad till 9 månader. Antikroppar bildas efter 6 till 12 månader, men det förekommer att det tar år innan man nått immunitet.

Blodet från vårtan smittar inte. Det är yttersta skiktet på vårtans yta som smittar.