Heloma eller Clavus (Liktorn)

I motsatt till valkar är liktorn begränsade till en punkt. Genom tryck sammanpressas den utsatta delen till en begränsad hård hornbildning. Liktornar har form av en kon och har i de flesta fallen central tagg eller spets. Denna spets kan gå ner i läderhuden, då det ofta uppstår en bursabildning eller inflammationstillstånd.

Liktornar orsakas ofta av tryck från skorna och nedsjunket förfotsvalv. När detta valv sjunker, orsakar det tryck på tårnas senor, vilket får till följd att tårna böjes och drages ihop. Detta gör att visa delar av tårnas ovansidor kommer att tryckas mer mot skorna. Samtidigt spännes huden på dessa delar och svett- och talgkörtlarnas utförselgångar blir utvidgade. Hornmassa pressas ovanifrån in i dessa så att det bildas en kägelformad tagg som trycker på underliggande vävnader.

Är skorna trånga och spetsiga ökar benägenheten för liktornar. För mycket gående i högklackade skor gör att trycket blir större på det aktuella stället, förutom att förfotsvalvet ytterligare belastas genom viktförändringen till fotens främre del. Fotdeformiteter ger också tryck. Dessa kan vara medfödda eller ärftliga.