EKODES™ Smart Desinfektion 100 ml

110kr

EKODES™ Smart Desinfektion som dödar mikroorganismer och förhindrar smittspridning.

Kategori:

Beskrivning

Miljövänlig

• Fritt från skadliga kemikalier!!! • Eliminerar 99,999% av mikroorganismer inkl. virus, svamp och bakterier! 500PPM hypoklorsyra = hög koncentration och effektiv även på svampsorer

Bevisat effektiv mot:

• odörer • svampsporer • biofilm i sår • Ingen bakteriell resistens • ofarlig att förtära för människor eller djur • säker att använda på hud, även runt ögon och i öron • Inte uttorkande • PH neutralt

Innehåll:

Elektrolyserat vatten gjort av: Vatten Natriumklorid Hypoklorsyra

Vad är hypoklorsyra?

Hypoklorsyra är ett desinfektionsmedel som är 100 till 300 gånger mer effektivt än andra medel – men med den stora skillnaden att det inte är giftigt eller irriterande. Bakterier utvecklar ingen resistens mot hypoklorsyra- i själva verket har det dödat varje patogen (virus, bakterier, svamp, mögel, etc.) som det har testats vetenskapligt mot. Hypoklorsyra är inte bara ett fantastiskt desinfektionsmedel, det påskyndar även läkning. Även om det kallas ”syra” är det faktiskt inte surt alls eftersom det bara finns som en pH-neutral lösning. För att detta desinfektionsmedel ska vara mest effektivt måste det vara pH-neutralt som vatten. (PH7). Fördelarna med hypoklorsyra är: • Påskyndar läkning av sår • Desinficerar sår, brännskador etc. • Dödar bakterier och virus bl.a. E. coli, Listeria, Salmonella, HIV och MRSA • Dödar svamp och mögel • Är inte skadligt för människor eller djur • Ej irriterande, svider inte Möjliga användningsområden av hypoklorsyra är: • Läkning av sår • Hudsvamp • Influensa eller andra sjukdomar • Desinficera verktyg, ytor, utrustning • Desinfektion av grönsaker / frukt / kött • Desinficera områden som har smittats av kräkningar eller diarré • Desinficera alla luftburna patogener genom att placera i en luftfuktare • Desinficering av vatten från alla patogener